ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ

Καταγραφείς Φωνής

141,00 

313,00 

307,20 

40,20 

108,80 

29,60 

57,00 

48,80 

51,80 

60,60 

78,60 

60,80 

75,80 

72,80 

79,80 

91,00 

153,20 

152,20