Περιφερειακά

15,30 

76,60 

53,60 

200,00 

184,60 

126,80 

81,20 

75,60 

68,60 

184,40 

127,80 

143,60 

84,80 

46,40