Περιφερειακά

74,20 

78,80 

92,80 

76,60 

53,60 

43,40 

169,20 

109,40 

85,60 

61,40 

64,80 

44,00 

49,00 

46,40 

109,00 

340,40