Υπολογιστές-Περιφερειακά

8,40 

8,40 

8,40 

13,20 

14,80 

14,90 

15,50 

15,90 

17,00 

17,10 

17,90 

19,80 

20,20 

20,60 

21,20 

21,20 

21,60 

21,80 

21,80 

21,80 

21,90 

22,40 

1 2 3 4 5 6 7 8
2 - 14