ΟΡΟΙ DOA

 Η εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει την αντικατάσταση του προϊόντος παρά μόνο στην περίπτωση που είναι ελαττωματικό από τις πρώτες 7 (επτά) ημέρες της παραλαβής του, (D.O.A.) όπου και μας επιστρέφετε το προϊόν και εμείς κινούμε τις όποιες διαδικασίες για την όσο πιο άμεση αντικατάστασή του ύστερα από τεχνικό έλεγχο του προϊόντος από επίσημο service των αντιπροσωπείων. Αντικατάσταση γίνεται στη συσκευή και όχι στα περελκόμενα.

Προϋποθέσεις:

  • Το προϊόν πρέπει να σταλεί από τον πελάτη εντός 7 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του, με την πλήρη συσκευασία του (πχ.κουτί συσκευασίας, μπαταρία, βιβλιαράκι, hands free, φορτιστή κλπ) και το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς.
  • Η κακή λειτουργία του προϊόντος πρέπει να οφείλεται σε ελάττωμα του κατασκευαστή και όχι σε βλάβη που προκλήθηκε από κακή χρήση του προϊόντος, όπως για παράδειγμα από πτώση, λειτουργία εκτός προδιαγραφών κατασκευαστή, επέμβαση στο εσωτερικό ή το λειτουργικό του από μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς κλπ.

Oι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για να καλυφθείτε είναι:

Αποστέλλετε το προϊόν στο κατάστημά μας και με τη σειρά μας το αποστέλλουμε στο αντίστοιχο εξουσιοδοτημένο service για τεχνικό έλεγχο και επίσημη αναφορά της βλάβης. Εφόσον διαπιστωθεί από το επίσημο service ότι η βλάβη οφείλεται σε κατασκευαστικό πρόβλημα και όχι σε υπαιτιότητα του χρήστη, προχωράμε σε αντικατάσταση του προϊόντος(όχι στα περελκόμενα).

Αντικατάσταση συσκευής δεν γίνεται στην περίπτωση επανεγκατάστασης λειτουργικού ή αντικατάστασης μπαταρίας.

Σε περίπτωση που το πόρισμα από τον τεχνικό έλεγχο αναφέρει μηχανικό πρόβλημα συσκευής, τότε το κατάστημά μας προβαίνει, μετά από συνεννόηση με τον πελάτη, σε αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο(όχι στα περελκόμενα). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απόθεμα για αντικατάσταση γίνεται επιστροφή των χρημάτων.Η όλη διαδικασία διαρκεί 7 με 10 ημέρες.

 Αν για οποιοδήποτε λόγο έχετε επιπρόσθετες απορίες σχετικές με τους όρους ή τους τρόπους παροχής της εγγύησης D.O.A., επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σας κατατοπίσουμε σχετικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα προϊόντα Apple δεν υπόκεινται σε διαδικασία D.O.A. και οποιαδήποτε αντικατάσταση γίνεται από την αντιπροσωπεία τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Σε περίπτωση που η επισκευή δεν καλύπτεται από την εγγύηση (κακή χρήση, ατύχημα, πτώση, κ.λπ.), ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και το κόστος ελέγχου της συσκευής από το service.