Εγγυήσεις

Οι εγγυήσεις  που αναφέρονται στο κάθε προϊόν μέσα στη ιστοσελίδα μας καλύπτονται αποκλειστικά από τις κατασκευάστριες εταιρείες και όχι από εμάς. Εμείς είμαστε πάντα πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουμε σχετικά με την κάλυψη της εγγύησης του κάθε προϊόντος αλλά πρέπει να ξέρετε υπάρχει κάποιος χρόνος αναμονής ο οποίος ανάλογα με την περίπτωση ανέρχεται σε 25 με 35 ημέρες. Το προϊόν της εγγύησης επισκευάζεται με ευθύνη των εταιριών που αναλαμβάνουν τις εγγυήσεις.

Η εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει την αντικατάσταση του προϊόντος παρά μόνο στην περίπτωση που είναι ελαττωματικό από τις πρώτες 7 (επτά) ημέρες της παραλαβής του (DOA) . Σ αυτή την περίπτωση  μας επιστρέφετε το προϊόν και ύστερα από τον τεχνικό έλεγχο από το  επίσημο service της εκάστοτε αντιπροσωπείας, γίνεται η αντικατάταση του προϊόντος(όχι στα περελκόμενα).Το προϊόν πρέπει να επιστραφεί από τον πελάτη εντός 7 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του, με την πλήρη συνοδευτική συσκευασία του και θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα με το νόμιμο παραστατικό αγοράς.

Στην περίπτωση που κάποιο είδος  είναι προβληματικό μπορείτε να φέρετε/στείλετε το προιόν, όπου επιβαρύνεστε το κόστος της μεταφοράς.

Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που η βλάβη προκλήθηκε:

  • από νερό, πτώση ή απρόσεκτη φύλαξη
  • από επισκευή ή μεταποίηση λειτουργικού της συσκευής από μη εξουσιοδοτημένο κατάστημα
  • εξαιτίας ατυχημάτων ανωτέρας βίας, διαφορά ή πτώση τάσης ρεύματος, κακή φόρτιση μπαταρίας